Organizator
Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Sieradz Biega"
Patronat
Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewiała
AKTUALNOŚCI
GALERIA
WYNIKI
REGULAMIN
TRASA
PARTNERZY
KONTAKT
Regulamin
Regulamin III Crossu Towarzyskiego zostanie opublikowany 15 marca 2017 r.

I. CELE
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- promocja miasta Sieradza
- integracja środowiska biegowego

II. ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Sieradz Biega”

III. PATRONAT
Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała

IV. PARTNERZY
MOSIR Sieradz, Wartmilk, MPWiK Sieradz, Active Life Energy (ALE), Nasze Radio, Wodomierze Sieradz, Tubądzin, Ubezpieczenia Marcin Fryziński, Agencja Ochrony Warta, Sieradz Bierze Oddech

V. TERMIN i MIEJSCE:
21 maja 2017, godz. 11-17, Park Miejski im. A. Mickiewicza w Sieradzu

VI. FORMUŁA BIEGU
1. Wygrywa zawodnik/zawodniczka, który pokona największą ilość kilometrów w czasie trwania biegu, czyli między godz. 11 a 17. Każdy uczestnik Biegu sam liczy pokonane rundy i kilometry.
2. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie trwania zawodów wraz z końcem danej rundy opuścić trasę i w dowolnym momencie na nią wrócić i kontynuować bieg. Każde zejście z trasy i powrót na nią musi być odnotowane u organizatorów na linii startu/mety wraz z podaniem ilości pokonanych do tego czasu kilometrów i rund.
3. Każdy uczestnik, niezależnie od obowiązku określonego w pkt 6.2, zobowiązany jest zgłaszać organizatorom ukończenie każdych kolejnych 10 km

VII. TRASA
2 km runda w Parku Miejskim w Sieradzu
powierzchnia – 100% szuter
oznaczenia rundy co 500 m

VIII. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 21 maja 2017 roku ukończą 18 lat, zgłoszą się na biegu za pośrednictwem formularza na stronie http://sieradzkicross.pl/zapisy.php, zaakceptują regulamin oraz podpiszą przed zawodami oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
2. Warunkiem uczestnictwa jest również jego potwierdzenie drogą mailową lub SMS-ową w dniu 8 lub 9 maja 2017 r.
3. Limit uczestników wynosi 250 (decyduje kolejność zgłoszeń).

IX. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie przez Internet do wyczerpania limitu, maksymalnie do dnia 7 maja 2017 r. za pośrednictwem formularza na stronie http://sieradzkicross.pl/zapisy.php
2. Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia po 7 maja 2017 r. oraz w dniu zawodów, chyba że w wyniku weryfikacji w dniu 8 i 9 maja zwolnią się miejsca w ramach limitu uczestników. Organizator poinformuje wówczas o tym na stronie Crossu.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 21 maja 2017 w godz. 9.00-10.40 w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie na sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradz, ul. Sportowa 1
4. Numer startowy i pakiet można odebrać wyłącznie osobiście.

X. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej

XI. KLASYFIKACJE:
- klasyfikacja generalna kobiet
- klasyfikacja generalna mężczyzn
- klasyfikacja biegaczka Ziemi Sieradzkiej
- klasyfikacja biegacz Ziemi Sieradzkiej
W przypadku równej ilości kilometrów, o wyższym miejscu decyduje szybszy czas, w jakim zostały pokonane.

XII. NAGRODY:
- 6 pierwszych kobiet i 6 pierwszych mężczyzn open oraz 3 najlepsze kobiety i mężczyźni Ziemi Sieradzkiej otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
- każdy biegacz, który pokona minimum 12 km otrzyma bezpośrednio po ukończeniu dystansu pamiątkowy medal
- dla każdego uczestnika przewidziany jest pakiet startowy.
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

XIII. PROGRAM
9.00-10.40 - weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych
10.45– rozgrzewka
11.00 - 17.00– zawody
17.30 – wręczenie nagród
18.00– zakończenie zawodów

XIV. KONTAKT
mail: cross@sieradzbiega.pl
513 009 350
602 478 393

XV. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
1. Organizator zapewnia napoje (woda źródlana) na trasie
2. Organizator zapewnia 3 szatnie mieszczące się obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradz, ul. Sportowa 1, w bezpośredniej bliskości miejsca zawodów oraz depozyt, mieszczący się w pobliżu linii startu
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
6. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach.
8. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników na fan pagu na Facebooku (https://www.facebook.com/sieradzkicross) lub mailowo, przed rozpoczęciem imprezy.
9. Nazwa i wszelkie znaki graficzne Crossu należą do Stowarzyszenia Grupa Biegowa "Sieradz biega".
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

©2017 Sieradzbiega