Organizator
Stowarzyszenie Grupa Biegowa "Sieradz Biega"
Patronat
Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewiała
AKTUALNO¦CI
GALERIA
WYNIKI
REGULAMIN
TRASA
PARTNERZY
KONTAKT
ZAPISY
LISTA STARTOWA
Aktualno¶ci z roku 2017 2016 2015
Weryfikacja uczestników III Crossu
7 maja 2017 r.
Drodzy Uczestnicy III Crossu

Dzi¶ i jutro trwa weryfikacja uczestników Crossu
Każdy z Was, zgodnie z Regulaminem, powinien potwierdzić swój udział w Crossie lub poinformować o rezygnacji w dniach 8 lub 9 maja. To warunek wzięcia udziału w zawodach, za¶ jego niespełnienie jest równoznaczne z rezygnacj± z zawodów.

Wysłali¶my na Wasze adresy mailowe pro¶bę o potwierdzenie udziału i prosimy o odpowiedĽ w drodze mailowej lub telefonicznej/sms-owej

"Zgodnie z pkt 8.2 Regulaminu
"2. Warunkiem uczestnictwa jest również jego potwierdzenie drog± mailow± lub SMS-ow± w dniu 8 lub 9 maja 2017 r."


©2021 Sieradzbiega